Məmmədov Şahəddin Firəddin oğlu, Yeni yol kəndi

Alşanov Talış Qəməd oğlu, Balakürd kəndi
Zeynalov Şakir Bahadur oğlu, Nərimanlı kəndi
Quliyev Cuma Behbud oğlu, Balakürd kəndi