Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi

Hüseynov Malik, Darğalar kəndi
Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi
Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi