Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi

Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi
Hüseynova Səadət, Əliyanlı kəndi
Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi