Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi

Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi
Hüseynov Çingiz Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
Hüseynov Malik, Darğalar kəndi