Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi

Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi
Baxşəliyeva Nüşabə, Əliyanlı kəndi
Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi