Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi

Əliyev Akif Firəç oğlu, Kolqışlaq kəndi
Nəcəfov Elvin Mustafa oğlu, Quzanlı kəndi
İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi