Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi

Səmədov Nizami Şükür oğlu, Üçoğlan kəndi
Əhmədov Rahib Fazil oğlu, Sarıcalı kəndi
İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi