Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi

Allahverdiyeva Sevinc Ramazan qızı, Quzanlı kəndi
Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi