Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi

Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi
Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi
Ağayev Nicat Bəşir oğlu, Əhmədağalı kəndi