Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi

Quliyev Səyyaf Əli oğlu, Çəmənli kəndi
Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi
Abbasov Vidadi İmamverdi oğlu, Mahrızlı kəndi