Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi

Əliyev Zaur Vidadi oğlu, Əfətli kəndi
Hüseynov Sahib Firəddin oğlu, Ergi kəndi
Süleymanov Kamil Həsənxan oğlu, Zəngişalı kəndi