Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi

Rüstəmov Vəkil Nizam oğlu, Baharlı kəndi
Allahverdizadə Asiman Bahadur qızı, Quzanlı kəndi
Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu