Məmmədov Şükür Həsən oğlu, Nərimanlı kəndi

Quliyev Mahir Nəsrəddin oğlu, Qızılhacılı kəndi
Həsənov Rasim Tofiq oğlu, Yeni yol kəndi
Xəlilov Qiyas Məhəmməd oğlu, Boluslu kəndi