Məmmədov Şükür Həsən oğlu, Nərimanlı kəndi

Məmmədov Ramiz Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Əliyev Zirəddin Abdulla oğlu, Təklə kəndi
Alıyev Daşdəmir Alı oğlu, Nərimanlı kəndi