Məmmədov Şükür Həsən oğlu, Nərimanlı kəndi

Məmmədov Şahəddin Firəddin oğlu, Yeni yol kəndi
Qasımov Məmməd Məhərrəm oğlu, Boluslu kəndi
Məmmədov Ulduz Həmdulla oğlu, Nərimanlı kəndi