Məmmədov Şükür Həsən oğlu, Nərimanlı kəndi

Orucova Firdusə Behbud qızı, Qızılhacılı kəndi
Cəfərov Asif Cəmil oğlu, Nərimanlı kəndi
Quliyeva Ceyran Bayram qızı, Balakürd kəndi