Məmmədov Təyyar Əli oğlu, Sarıcalı kəndi

Hacıyev Novruz Cabir oğlu, Quzanlı kəndi
Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi
Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi