Məmmədov Təyyar Əli oğlu, Sarıcalı kəndi

Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi
Abdullayeva Nabat Elman qızı, Quzanlı kəndi
Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi