Məmmədov Təyyar Əli oğlu, Sarıcalı kəndi

Hacıyev Əskər Hacıməmməd oğlu, Çəmənli kəndi
Quliyev Sərvan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi
İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi