Məmmədov Təyyar Əli oğlu, Sarıcalı kəndi

Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Əhmədov Fazil Ərşad oğlu, Sarıcalı kəndi
Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi