Məmmədov Ulduz Həmdulla oğlu, Nərimanlı kəndi

Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi
Qarayev Azad Həsən oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Quliyev Slavik Muxtar oğlu, Nərimanlı kəndi