Məmmədov Vəliş Camal oğlu, Qızılhacılı kəndi

Cəfərov Asif Cəmil oğlu, Nərimanlı kəndi
Adıgözəlov Babaxan, Xan Qərvənd kəndi
Huseynov Qurban Huseyn oğlu, Yeni yol kəndi