Məmmədov Vidadi Bilaxan oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Rzalı Oktay Adil oğlu, Mahrızlı kəndi
Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi
Səfərov Ağalar İsa oğlu, Üçoğlan kəndi