Məmmədov Vidadi Bilaxan oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Ağayev Nicat Bəşir oğlu, Əhmədağalı kəndi
Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi