Məmmədov Vidadi Bilaxan oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Quliyev Eltac Üzeyir oğlu, Quzanlı kəndi
Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi