Məmmədova Fidan Fazil qızı, Poladlı kəndi

Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi
Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Piriyev Şahmar Qulu oğlu, Arazpar kəndi