Məmmədova Fidan Fazil qızı, Poladlı kəndi

Tağıyev Ələddin Tağı oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Rüstəmov Ragif Alməmməd oğlu, Boyat kəndi
Əliyev Kazım Cəmil oğlu, Poladlı kəndi