Məmmədova Fidan Fazil qızı, Poladlı kəndi

İsmayılov İngilis Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Nazim Şükür oğlu, Hındarx qəsəbəsi