Məmmədova Fidan Fazil qızı, Poladlı kəndi

Qədirov Ağaməmməd Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi
Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi
Əliyeva Gülxanım Nayil qızı, Poladlı kəndi