Məmmədova Fidan Fazil qızı, Poladlı kəndi

İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi
Səfərova Aygün Rövşən qızı, Poladlı kəndi
Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi