Məmmədova Gülən Həsənalı qızı, Bala Kəngərli kəndi

Sadıgov Çingiz, Əskipara kəndi
Hüseynov Sulduz Əlamdar oğlu, Əskipara kəndi
Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi