Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi

Əzimova Qənirə, Gərənə kəndi
Hüseynov Elmir Elman oğlu, Şorəlli kəndi
Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi