Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi

Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi
Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi