Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi

Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi
Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi
Hüseynova Səadət, Əliyanlı kəndi