Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi

Əzimova Qənirə, Gərənə kəndi
Həsənova Elmira, Güloğlular kəndi
İbrahimova Zənirə, Gərənə kəndi