Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi

M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi
Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi
Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi