Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi

H. Eldəniz Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
Mehdiyev Firdovsi Aydın oğlu, Muğanlı kəndi
Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi