Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi

Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi
Həşimov Rasim, Cicimli kəndi
Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi