Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi

M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi
Cavadova Əntiqə Cavad qızı, Qazıqurdalı kəndi
Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi