Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi

Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi
Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi
Həsənov Vəzir Aşod oğlu, Güloğlular kəndi