Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi

Baxşəliyeva Nüşabə, Əliyanlı kəndi
Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi
Mirsalahov Qurban Ramazan oğlu, Saatlı kəndi