Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi

Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi
Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi
Əliyev Ceyhun, Nazırlı kəndi