Məmmədova Qonça Cavanşir qızı, Əskipara kəndi

Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi
Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Abdullayev Zabil Mikayıl oğlu, Qaradağlı kəndi