Məmmədova Qonça Cavanşir qızı, Əskipara kəndi

Hüseynov Allahverdi Ələmdar oğlu, Əskipara kəndi
Əhmədov İmran Şahmar oğlu, Qaradağlı kəndi
Sadıgov Vüqar Bəhmən oğlu, Əskipara kəndi