Məmmədova Qonça Cavanşir qızı, Əskipara kəndi

Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi
Baxşaliyev Bayram Bəylər oğlu, Əskipara kəndi
Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi