Məmmədova Qonça Cavanşir qızı, Əskipara kəndi

Kərimov Məsud Əli oğlu, Bala Kəngərli
Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi
Tağıyev İmamverdi Hilal oğlu, Əskipara kəndi