Məmmədova Qonça Cavanşir qızı, Əskipara kəndi

Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi
Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi
Musayeva Minayə Mədət qızı, Əskipara kəndi