Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi

Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi
İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Kərimov Məsud Əli oğlu, Bala Kəngərli