Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi

Sadıgov Çingiz, Əskipara kəndi
Tağıyev İmamverdi Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Qasımov Ziyəddin Azay oğlu, Bayandur kəndi