Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi

Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi
Sadıgov Vüqar Bəhmən oğlu, Əskipara kəndi
Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi