Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi

Quliyev Ehtiram Məhərrəm oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Azayev İlham Fərhad oğlu, Qaradağlı kəndi
Kərimov Məsud Əli oğlu, Bala Kəngərli