Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi

Tağıyev İmamverdi Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Sadıgov Çingiz, Əskipara kəndi
Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi