Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi

Rüstəmova Şuşə Movsum qızı, Əskipara kəndi
İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Azayev İlham Fərhad oğlu, Qaradağlı kəndi