Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi

Əhmədov Yadigar Heydər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Rüstəmova Şuşə Movsum qızı, Əskipara kəndi
İsmayılov Elman Fezi oğlu, Əskipara kəndi