Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi

Əliyev Əlağa Şəmil oğlu, Qaraxanlı kəndi
Hüseynov Nüsravan Allahverdi oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Baxşaliyev Eldəniz Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi