Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi

Allahverdiyev Radil Adıgözəl oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Xəlilov Tural Tapdıq oğlu, Poladlı kəndi
Mustafayev Cəmil Namaz oğlu, Ağcabədi rayonu