Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi

Həsənov Nazim Güləhməd oğlu, Arazbar kəndi
Cəfərli Mənaf Davud oğlu, Poladlı kəndi
Mustafayev Əli Cavanşir oğlu, Poladlı kəndi