Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi

Baxşaliyev Eldəniz Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Cəfərov Vaqif Əbil oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynov Dəyanət Taleh oğlu, Poladlı kəndi