Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi

Qasımov Azər Qasım oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Şahverənov Hafiz Ramiz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi