Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi

Şükürov Fərahim İbrahim oğlu, Arazbar kəndi
Ağayev Xaliq Ənvər oğlu, Boyat kəndi
Şirinova Zenfira Yaqub qızı, Boyat kəndi