Məmmədova Sevil Saleh qızı, Boluslu kəndi

Quliyev Mobil Firudin oğlu, Balakürd kəndi
Dəmirov Elxan Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Ziyadova Şahnaz Şəmistan qızı, Nərimanlı kəndi