Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi

İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi
İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi
P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi