Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi

Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi
İsmayılov Elşən Rövşən oğlu, Lək kəndi
Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi