Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi

İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi
Ağayev Rəhman, Alaçadırlı kəndi
Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi