Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi

Əliyev Seymur Heydər oğlu, Nazırlı kəndi
İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi
Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi