Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi

Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi
Hüseynov Aftandil Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi
Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi