Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi

Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi
İsmayılov Araz Eyvaz oğlu, Əliyanlı kəndi
Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi