Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi

Ağayev Ağa Rəşid oğlu, Soğanverdilər kəndi
Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi
Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi