Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi

Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi
Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi
Hüseynov Elmir Elman oğlu, Şorəlli kəndi