Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi

Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi
Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi
Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi