Məmmədova Xanım İsmayıl qızı, Qızılhacılı kəndi

Həşimov Alı Məmməd oğlu, Boluslu kəndi
Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi
Həsənova Nazilə Qurban qızı, Qızılhacılı kəndi