Məmmədova Xanım İsmayıl qızı, Qızılhacılı kəndi

Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi
Orucova Firdusə Behbud qızı, Qızılhacılı kəndi
Qurbanova Sevil Musa qızı, Boluslu kəndi