Məmmədova Xanım İsmayıl qızı, Qızılhacılı kəndi

Ziyadova Şahnaz Şəmistan qızı, Nərimanlı kəndi
Sadıqov Şirin Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Mahmudov Sədrəddin Camal oğlu, Məşədiqaralar kəndi