Məmmədova Zəhra Fazil qızı, Poladlı kəndi

Cəfərova Çinarə Elşən qızı, Poladlı kəndi
Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi
Süleymanov Raquf Rasul oğlu, Hındarx qəsəbəsi