Məmmədova Zəhra Fazil qızı, Poladlı kəndi

Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi
İbişov Əkbər Qəni oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Seyfullazadə Elçin Hüseyn oğlu, Poladlı kəndi