Məmmədova Zəhra Fazil qızı, Poladlı kəndi

Hüseynov Bəxtiyar Etibar oğlu, Poladlı kəndi
Məmmədov Əzizağa Valeh oğlu, Poladlı kəndi
Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi