Məmmədova Zəhra Fazil qızı, Poladlı kəndi

Cəfərov Vaqif Əbil oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rüstəmov Ragif Alməmməd oğlu, Boyat kəndi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi