Məmmədova Zəhra Fazil qızı, Poladlı kəndi

Qarayev Aydın Yelşar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Cəfərova Zəhra Eldar qızı, Poladlı kəndi
İsgəndərova Afət Səfər qızı Poladlı kəndi