Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi

Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi
Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi
Bağırov Elşən, Şirvanlı kəndi