Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi

Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi
Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi
Həsənov Mehman, Cəyirli kəndi