Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi

Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi
Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi
Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi