Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi

Məmmədov Ramin Əbülfət oğlu, Seyid Yusifli kəndi
Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi
Bağırov Elşən, Şirvanlı kəndi