Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi

Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi
Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi
H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi