Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi

Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi
Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi
Həsənov Vaqif, Çəmənli kəndi