Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi

Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi
İbrahimova Zənirə, Gərənə kəndi
İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi