Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi

Məmmədov Seymur Firdovsi oğlu, Darğalar kəndi
Məmmədov Ramin Əbülfət oğlu, Seyid Yusifli kəndi
Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi