Mahmudov Sədrəddin Camal oğlu, Məşədiqaralar kəndi

Həmzəyeva Əminə Yaqub qızı, Boluslu kəndi
Süleymanova Günel Zülfüqar qızı, Eyvazlılar kəndi
Quliyev Elman Sabir oğlu, Nərimanlı kəndi