Mahmudov Sədrəddin Camal oğlu, Məşədiqaralar kəndi

Kazımov Qələndər Məhərrəm oğlu
Əliyev Yusif Musa oğlu, Boluslu kəndi
Verdiyev İlqar Qasım oğlu