Mahmudov Sədrəddin Camal oğlu, Məşədiqaralar kəndi

Zeynalov Şakir Bahadur oğlu, Nərimanlı kəndi
Huseynov Qurban Huseyn oğlu, Yeni yol kəndi
Sadıqov Şirin Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi