Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi

Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi
Hüseynov Bəhrəm Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi
Quliyev Şahmar Məhi oğlu, Güloğlular kəndi