Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi

Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi
Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi
İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi