Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi

H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi
Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi