Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi

Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi
Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi
Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi