Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi

M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi
Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi
Hüseynova Səadət, Əliyanlı kəndi