Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi

Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi
Hüseynov Çingiz Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
Həsənova Elmira, Güloğlular kəndi