Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi

Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi
Cavadova Əntiqə Cavad qızı, Qazıqurdalı kəndi
Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi