Mamedova Məlahət Şirin qızı, Cəyirli kəndi

İsmayılov Araz Eyvaz oğlu, Əliyanlı kəndi
İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi
Həsənov Vaqif, Çəmənli kəndi