Mamedova Məlahət Şirin qızı, Cəyirli kəndi

Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi
Həsənov Ağalar, Güloğlular kəndi
Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi