Mamedova Məlahət Şirin qızı, Cəyirli kəndi

Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi
Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi
İbrahimova Zənirə, Gərənə kəndi