MANSUROV Bəhruz Qəhrəman oğlu

ŞAHBAZOV Fəxrəddin İbrahim oğlu
HƏSƏNOV İlham Gülbala oğlu
ƏLİYEV Etibar Böyükağa oğlu

MANSUROV Bəhruz Qəhrəman oğlu (13.3.1975, Yardımlı r-nunun Telavar k. – 16.3.1995) – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı (4.4.1995, ölümündən sonra).

 13 mart 1975-ci ildə Yardımlı rayonunun Telavar kəndində dünyaya göz açmışdır. Orta təhsilini doğma kəndində almışdır. Bəhruz dərslərinə səylə çalışır, müəllimlərin verdiyi tapşı- rıqları həvəslə yerinə yetirirdi. Məktəblərarası keçirilən olimpiadalarda, müsabiqələrdə həmişə fərqlənirdi. Arzusu ədəbiyyatçı olmaq idi. Lakin torpaqlarımızın işğalı, soydaşlarımızın öz yurd-yuvalarından didərgin salınması onu bu fıkrindən daşındırdı. O, sənədlərini Bakı Ali Ümumqoşun Komandirlər Məktəbinə təqdim etdi. Müsabiqə imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verərək, sərhəd qoşunları fakültəsinə daxil oldu. O, böyük ümidlərlə, arzularla gələcəyə addımlayırdı. Lakin vaxtsız ölüm ona bu ümidləri doğrultmağa aman vermədi.

1995-ci il… Martın 16-sı… Başı bəlalar çəkmiş, müsibətlər görmüş Azərbaycan yenə təhlükə qarşısında idi. Hakimiyyət iddiası ilə yanıb-qovrulan bir ovuc vəzifəpərəstin başçılıq etdiyi silahlı dəstə, qurbanlar bahasına qazandığımız müstəqilliyimizə, suverenliyimizə zərbə vurmaq istəyirdi. Ölkə vətəndaş müharibəsi təhlükəsini yaşayırdı. Milli Ordumuzun əsgərləri bu təhlükəni müvəffəqiyyətlə sovuşdurdu. Ayağa qaldırılan Milli Ordumuzun əsgərləri və hərbi məktəbin kursantları tərkibində 20 yaşlı Bəhruz da var idi. O, öz vətənpərvərlik borcunu yerinə yetirirdi. Onların qarşısında suverenliyimizə zərbə vurmaq istəyən silahlı dəstəni zərərsizləşdirmək vəzifəsi qoyulmuşdu. Bəhruz bu vəzifəni yerinə yetirərkən ağır yaralandı. Çoxlu qan itirdiyindən, onu xilas etmək mümkün olmadı.

Subay idi.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə Bəhruz Qəhrəman oğlu Mansurova ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilmişdir.

Yardımlı rayonunun Telavar kəndində dəfn edilmişdir.

Oxuduğu orta məktəb onun adını daşıyır.

Əd.: Vüqar Əsgərov “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları” (Yenidən işlənmiş II nəşr), Bakı, 2010, səh. 182