Mehdiyeva Diləfruz Qədir qızı, Əliyanlı kəndi

Məmmədov Ramin Əbülfət oğlu, Seyid Yusifli kəndi
Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi
Hüseynova Səadət, Əliyanlı kəndi