Mehdiyeva Diləfruz Qədir qızı, Əliyanlı kəndi

Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi
Həşimov Rasim, Cicimli kəndi
Mamedova Məlahət Şirin qızı, Cəyirli kəndi