Mehdiyeva Diləfruz Qədir qızı, Əliyanlı kəndi

Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi
Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi
Həsənov Zülfüqar Həşim oğlu, İmamqulubəyli kəndi