Mehdiyeva Diləfruz Qədir qızı, Əliyanlı kəndi

Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi
Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi
Quliyeva Tamella Mamed qızı, Güloğlular kəndi