Mehdiyeva Diləfruz Qədir qızı, Əliyanlı kəndi

Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi
Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi
Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi