Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi

Abbasov İldırım Rəhim oğlu, Kolqışlaq kəndi
Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi
Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi