Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi

Nəcəfov Elvin Mustafa oğlu, Quzanlı kəndi
Ağamirov Mirağa Seyid Məhəmməd oğlu, Zəngişalı kəndi
Quliyev Fəqan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi