Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi

Məmmədov Vidadi Bilaxan oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Qarayev Xaliq Tanrıverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Əliyeva Təranə Əfrasiyab qızı, Quzanlı kəndi