Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi

Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi
Novruzov Nofəl Xosrov oğlu, Baharlı kəndi
Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi