Mikayılov Əbülfət Ənvər oğlu, Mahrızlı kəndi

İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi
Novruzov Nofəl Xosrov oğlu, Baharlı kəndi
Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi