Mikayılov Əbülfət Ənvər oğlu, Mahrızlı kəndi

Əhmədov Bayram Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
İbişov Fəqan Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi