Mikayılov Əbülfət Ənvər oğlu, Mahrızlı kəndi

Məmmədov Niyazi Nizami oğlu, Quzanlı kəndi
Hüseynov Şükur Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi