Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi

Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı
Nağıyev Rəman İlyas oğlu, İmamqulubəyli kəndi
Mustafayev Tacir Seymur oğlu, Poladlı kəndi