Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi

Hüseynov Nüsravan Allahverdi oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi
Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi