Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi

Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi
Əhmədov Mirqasım Yaşasın oğlu, Poladlı kəndi
Məmmədova Fidan Fazil qızı, Poladlı kəndi