Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi

Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Cəfərli Mənaf Davud oğlu, Poladlı kəndi
Dadaşova Ləman Niyazi qızı, Poladlı kəndi