Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi

Daşdəmirov Səfa Pirəli oğlu, Boyat kəndi
İsgəndərov Sahib Zeynalabdin oğlu, Taynaq kəndi
Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi