Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi

Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi
Rüstəmov Bəylər Əliş oğlu, Boyat kəndi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi