Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi

Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi
Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı