Mirzəyeva Hafizə Həsəs qızı, Qızılhacılı kəndi

Abbasova Rahilə Bayram qızı, Nərimanlı kəndi
Məmmədov Nofəl Qüdrət oğlu, Nərimanlı kəndi
Qurbanova Sevil Musa qızı, Boluslu kəndi