Mirzəyeva Yaqut Qədull qızı, Quzanlı kəndi

Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi
Sadıqov Siyavuş İldırım oğlu, Orta Qışlaq kəndi
İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi