Mirzəyeva Yaqut Qədull qızı, Quzanlı kəndi

Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi
Abbasov Malik İslam oğlu, Evoğlu kəndi
Əliyev Zakir Ənvər oğlu, Orta Qışlaq kəndi