Mirzəyeva Yaqut Qədull qızı, Quzanlı kəndi

Quliyeva Təhminə Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi
Qulamov İlqar Mirağa oğlu, Quzanlı kəndi