Mirzəyeva Yaqut Qədull qızı, Quzanlı kəndi

Əliyeva Təranə Əfrasiyab qızı, Quzanlı kəndi
Abbasov Qabil Adil oğlu, Kolqışlaq kəndi
Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi