Mirzəyeva Yaqut Qədull qızı, Quzanlı kəndi

Məmmədov Rahim İlqar oğlu, Quzanlı kəndi
Qədirov Elman Nurəddin oğlu, Mahrızlı kəndi
Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi