Muradov Nahid Yavər oğlu, Qaradağlı kəndi

Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi
Qulamov İlqar Mirağa oğlu, Quzanlı kəndi
Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi