Muradov Nahid Yavər oğlu, Qaradağlı kəndi

Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi
Əliyev İlham, Əfətli kəndi
Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi