Mustafayev Əli Cavanşir oğlu, Poladlı kəndi

Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi
Əliyev Yusif Zahir oğlu, Poladlı kəndi
Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi