Mustafayev Əli Cavanşir oğlu, Poladlı kəndi

Sultanov Üzeyir Səlim oğlu, Boyat kəndi
İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi
Əliyev Orxan Nayil oğlu, Poladlı kəndi