Mustafayev Əli Cavanşir oğlu, Poladlı kəndi

Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rüstəmov Elxan Ələkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rüstəmov Zəfər Qəzənfər oğlu, Boyat kəndi