Nəcəfov Elvin Mustafa oğlu, Quzanlı kəndi

Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi
Məmmədov Vidadi Bilaxan oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Sarıyev Mahir Yelmar oğlu,