Nəcəfov Elvin Mustafa oğlu, Quzanlı kəndi

Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədov Allahverdi Çərkəz oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Söhrab Mürşüd oğlu, Ergi kəndi