Nağıyev Rəman İlyas oğlu, İmamqulubəyli kəndi

Cəfərzadə Məhəmməd Səttar oğlu, Poladlı kəndi
Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi
Nəcəfov Elxin Mayıl oğlu, Qaraxanlı kəndi