Nağıyev Rəman İlyas oğlu, İmamqulubəyli kəndi

Quliyev Rüstəm Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Baxşəliyev Münasib Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Piriyev Şahmar Qulu oğlu, Arazpar kəndi