Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi

İbrahimov Rasim Cavid oğlu, Poladlı kəndi
Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Baxşəliyev Münasib Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi