Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Rüstəmov Bəylər Əliş oğlu, Boyat kəndi
Quliyev Ramin Telman oğlu, Taynaq kəndi
Hüseynzadə Şəhriyar Etibar oğlu, Poladlı kəndi