Namazov Oqtay Şahvələnd oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Salahov Araz Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Şükürov Fərahim İbrahim oğlu, Arazbar kəndi
Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi