Namazov Oqtay Şahvələnd oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi
Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi
İbrahimova Gülzar Əliş qızı, Poladlı kəndi