Novruzov Nofəl Xosrov oğlu, Baharlı kəndi

Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi
Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi