Novruzov Nofəl Xosrov oğlu, Baharlı kəndi

Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi