Novruzov Nofəl Xosrov oğlu, Baharlı kəndi

Məmmədova Lətifə Hacı qızı, Quzanlı kəndi
Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi
Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi