Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Rəhimli Saray Şahin qızı, Poladlı kəndi
Quluyev Rustam Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi