Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Hüseynov Zulfu Fətum, Hındarx qəsəbəsi
Kərimov Tofiq Əkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əliyeva Aygün Mobil qızı, Poladlı kəndi