Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Abdullayev Həsən Hüsən oğlu, Boyat kəndi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi