Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi
Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Hüseynov Allahyar Allahverdi oğlu, Hındarx qəsəbəsi