Ocaqverdiyev Afdandil Həsən oğlu, Boluslu kəndi

Yusifov Novel Mahmud oğlu, Zeynallı kəndi
Həsənov Nəriman Zülfüqar oğlu, Zeynallı kəndi
Rzayev Adil Xurşud oğlu, Zeynallı kəndi