Orucov Vüqar Yusif oğlu, Sarıcalı kəndi

Qulamov İlqar Mirağa oğlu, Quzanlı kəndi
Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi