Orucov Vüqar Yusif oğlu, Sarıcalı kəndi

Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi
Abbasov Nəbi İbad oğlu, Əhmədağalı kəndi