Orucova Firdusə Behbud qızı, Qızılhacılı kəndi

Abbasova Rahilə Bayram qızı, Nərimanlı kəndi
Həmzəyeva Əminə Yaqub qızı, Boluslu kəndi
Məmmədov Halay Məhəmməd oğlu, Yeni yol kəndi