Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi

İsgəndərov Müşfiq Şahmar oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Musayeva Minayə Mədət qızı, Əskipara kəndi
İlyasov Pərviz Arif oğlu, Qaradağlı kəndi