Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi

İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Məmmədova Qonça Cavanşir qızı, Əskipara kəndi
Qasımov Ziyəddin Azay oğlu, Bayandur kəndi