Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi

Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi
Azayev İlham Fərhad oğlu, Qaradağlı kəndi
Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi