Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi

İsmayılov Elman Fezi oğlu, Əskipara kəndi
Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi
İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi