Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi

Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi
Məmmədova Gülən Həsənalı qızı, Bala Kəngərli kəndi
Sadıgov Çingiz, Əskipara kəndi