Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi

Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi
Hüseynov Sulduz Əlamdar oğlu, Əskipara kəndi
Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi