Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi

Bayramov Hümbət İsa oğlu, Qaradağlı kəndi
Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi
Azayev İlham Fərhad oğlu, Qaradağlı kəndi