Paşayeva Gülnar Məzahir qızı, Quzanlı kəndi

Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi
Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi
Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi