Paşayeva Gülnar Məzahir qızı, Quzanlı kəndi

Allahverdiyeva Sevinc Ramazan qızı, Quzanlı kəndi
Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi
Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi