Paşayeva Gülnar Məzahir qızı, Quzanlı kəndi

Səfərov Ceyhun Elburus oğlu, Çəmənli kəndi
Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi
Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi