Paşayeva Gülnar Məzahir qızı, Quzanlı kəndi

Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyeva Vüsalə Kamran qızı, Quzanlı kəndi
Qulamov İlqar Mirağa oğlu, Quzanlı kəndi