Paşayeva Gülnar Məzahir qızı, Quzanlı kəndi

Quliyeva Təhminə Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi
Quluyev Zahir Yəhya oğlu, Çəmənli kəndi
Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi