Paşayeva Gülnar Məzahir qızı, Quzanlı kəndi

Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi
Səfərov Rəfail Yusif oğlu, Üçoğlan kəndi
Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi