Paşayeva Rəsmiyyə Qurban qızı, Cinliboluslu kəndi

Həsənov Ramiz Həbib oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Həsənov Nəriman Zülfüqar oğlu, Zeynallı kəndi
Quliyev Vilayət Alı oğlu, Nərimanlı kəndi