Paşayeva Rəsmiyyə Qurban qızı, Cinliboluslu kəndi

Həmzəyeva Əminə Yaqub qızı, Boluslu kəndi
Əliyev Babək İbiş oğlu, Boluslu kəndi
Əliyev Zirəddin Abdulla oğlu, Təklə kəndi