Paşayeva Rəsmiyyə Qurban qızı, Cinliboluslu kəndi

Həsənov Rasim Tofiq oğlu, Yeni yol kəndi
Aslanov Əvəz Ədil oğlu, Yeni yol kəndi
Tağıyev Maqsud Nağı oğlu, Nərimanlı kəndi