Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi

Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi
Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi
Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi