Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi

Məmmədov Ramin Əbülfət oğlu, Seyid Yusifli kəndi
Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi
Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi