Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi

Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi
Həşimov Rasim, Cicimli kəndi
Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi