Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi

Mamedova Məlahət Şirin qızı, Cəyirli kəndi
İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi
Həsənov Şiraz Salman oğlu, Lək kəndi