Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi

P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi
Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi
Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi