Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi

Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Abbasov Nəbi İbad oğlu, Əhmədağalı kəndi