Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi

Əliyev Ramil Sabir oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Quliyev Sərvan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi
Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi