Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi

Səfərov Rəfail Yusif oğlu, Üçoğlan kəndi
Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi
Abışov Çingiz Abış oğlu, Sarıcalı kəndi