Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi

Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
Allahverdiyeva Sevinc Ramazan qızı, Quzanlı kəndi
Alıxanov Heydər Qənimət oğlu, Zəngişalı kəndi