Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi

Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Novruzov Nofəl Xosrov oğlu, Baharlı kəndi
Əkbərov Samir İlyas oğlu, Üçoğlan kəndi