Qəhrəmanov Rəşid Səvayət oğlu, Kəhrizli kəndi

İbrahimov Nazir Güləhməd oğlu, Poladlı kəndi
Mustafayev Tacir Seymur oğlu, Poladlı kəndi
Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi