Qaraşova Natavan Əhməd qızı, Quzanlı kəndi

Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi
Məmmədova Nərgiz Elman qızı, Quzanlı kəndi
Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi