Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi

Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi
P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi
Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi