Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi

Mehdiyeva Diləfruz Qədir qızı, Əliyanlı kəndi
Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi