Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi

Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi
İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi
İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi