Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi

Quliyev Şahmar Məhi oğlu, Güloğlular kəndi
Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi
Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi