Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi

Həşimov Mülkədar, Gərənə kəndi
Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi
İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi