Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi

Əzimova Qənirə, Gərənə kəndi
Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi
Bağırov Elşən, Şirvanlı kəndi