Qarayev Aydın Yelşar oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Quliyev Rüstəm Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
İbrahimova Gülzar Əliş qızı, Poladlı kəndi